De windmolen van HVC

HVC heeft concrete plannen om een grote windmolen te plaatsen op het voormalige SITA-terrein aan de Van Leeuwenhoekweg. Dit perceel grenst aan dat van de werf van Jansen Recycling Group. De plaatsing van deze windmolen op de voorgestelde plek zou de werkzaamheden van Jansen Recycling Group in de toekomst echter belemmeren.

Peter Roest: “Als recyclingbedrijf zijn we absoluut voor duurzame energie. Het past bij ons als ondernemers en de manier waarop wij in de wereld staan. De uitstraling van een windmolen draagt bovendien bij aan een positief imago. In samenspraak met HVC hebben we daarom ook naar mogelijkheden op ons eigen terrein gekeken. De conclusie was dat –ondanks onze groene ambities– een dergelijke molens onze bedrijfsvoering te veel zou beperken. We zouden daar geen loods of kraan meer neer kunnen zetten. Lange tijd hebben we niets van de plannen gehoord, tot het Havenbedrijf Rotterdam ons er recent op attent maakte dat net over de erfgrens een zeer grote molen geplaatst gaat worden”.

Jansen Recycling Group ageert daarom tegen het plaatsen van de molen. De argumenten hiervoor zijn klip en klaar: In de buurt van de molen kan niet gewerkt worden met kranen, mogelijke bouwplannen zullen geen doorgang kunnen vinden. Voor onze eigen medewerkers zou de slagschaduw en het gezoef een constante bron van ergernis zijn. Of denk aan ijspegels die naar beneden kunnen vallen, dit kan levensgevaarlijk zijn. Op deze wijze ondervinden we alleen maar nadelen van een windmolen. Wat steekt is de wijze waarop de plannen tot stand zijn gekomen: HVC was op de hoogte van onze praktische bezwaren. Desondanks heeft men de positie zonder enig overleg toch zo gekozen dat Jansen Recycling Group met de nadelen is opgescheept.

Ook van andere kanten komt bezwaar. Zowel van andere bedrijven, verenigd in de bedrijveninvesteringszone Krabbepolder/Zeehavengebied, maar ook vanaf bewoners in de Zwijndrecht, aan de andere kant van de Oude Maas. 

Het AD en RTV Dordrecht schonken op 4 december jl. aandacht aan de plannen van HVC en de reactie van Jansen Recycling Group. 

Sloop windmolentorens

Oude windturbines worden vervangen door grotere, efficiëntere exemplaren met meer rendement.

Lees meer
Geuzencollege bezoekt Jansen Recycling Group

KIas 1A en 1C van het Lentiz Geuzencollege hebben op 12 oktober jl. de werf van Jansen Recycling Group bezocht.

Lees meer
Aankomst Botlekburg in Vlaardingen

De brug wordt gesloopt in samenwerking met Vlasman Sloopwerken op onze ontmantelingswerf.

Lees meer