Disclaimer

Jansen Recycling Group BV verleent u hierbij toegang tot jansengroup.com (‘de website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Jansen Recycling Group BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.
  • Jansen Recycling Group spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • Jansen Recycling Group biedt geen garantie over de veiligheid van haar website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de website.
  • Jansen Recycling Group is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt;
  • Jansen Recycling Group verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend;
  • Jansen Recycling Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website;
  • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jansen Recycling Group. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jansen Recycling Group behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Vragen over rechtmatig gebruik?

Neem contact op met de communicatie afdeling.

Bel 078 - 652 26 33

Stuur een WhatsApp

Laat een bericht achter