Scheepswrak Jan Breydel

Jansen Recycling Group ontmantelde in 2013 in opdracht het scheepswrak ‘Jan Breydel’. Een uitdaging, omdat het wrakstuk meer dan 25 jaar op de zeebodem had gelegen.

Aanleiding

De Belgische viskotter ‘Jan Breydel’ was op 29 maart 1985 in aanvaring gekomen met het Filipijnse containerschip ‘Arabian Express’. Meer dan 25 jaar later lag het intacte schip nog altijd op de zeebodem in het Noordzeegebied ‘Noord Hinder’, ter hoogte van Zeeland. In dit gebied komen meerdere scheepvaartroutes bij elkaar. Omdat zeeschepen steeds groter worden en meer diepgang krijgen, moest Rijkswaterstaat een aantal wrakken laten bergen. Een klus voor Boskalis. De ontmanteling vond plaats bij Jansen Recycling Group in de Koggehaven te Vlaardingen.

Uitdagingen

Onduidelijk was in welke staat het wrak verkeerde. De specificaties van de cargo waren niet volledig en er waren extra risico’s. Zoals de aanwezigheid van accu’s, achtergebleven brandstof, oliën, vervuild slib en mogelijk ook asbest. Een hele uitdaging dus om het schip milieuvriendelijk en veilig te ontmantelen; een belangrijke eis van Rijkswaterstaat. De betrokken partijen moesten de risico’s beheersbaar houden en de ontmanteling adequaat uitvoeren. We onderbouwden deze garanties in een gedetailleerd plan van aanpak. Rijkswaterstaat was nauw betrokken bij het ontmantelingsproces, net als de arbeidsinspectie en de havenpolitie. Extra druk dus voor medewerkers en projectleiders.

Voorbereiding op ontmanteling

Na goedkeuring van het plan van aanpak maakten onze werf gereed. We installeerden kranen en blusequipment op de juiste positie en voorzagen de pompinstallatie van extra capaciteit. We riepen het team bijeen en hielden een debriefing. We bespraken onder meer de indeling op het terrein, de veiligheidsvoorschriften, de regels rondom milieugevaarlijke stoffen en de noodgevallenprocedure.

Training en Opleiding

Jansen Recycling Group beschikt over een team van goedopgeleide, ervaren medewerkers. Vooraf aan het project werd het team bij elkaar geroepen en vond een debriefing plaats waarin onder meer de indeling op het terrein, de veiligheidsvoorschriften, de regels rondom milieugevaarlijke stoffen en de noodgevallenprocedure is besproken.

Uitvoering

Bij binnenkomst bleek het wrak zwaarder dan voorzien. Het takelen van het wrak bracht veel risico’s met zich mee. Daarom kozen we voor ontmanteling op het ponton. De ontmanteling zelf was een uitdaging maar is succesvol en zonder incidenten verlopen.

Bel 078 - 652 26 33

Stuur een WhatsApp

Laat een bericht achter