CO2-Prestatieladder

In het kader van de certificering op de CO₂-Prestatieladder stelt Jansen Recycling Group halfjaarlijks een CO₂-voetafdruk op van haar activiteiten. Deze voetafdruk geeft inzicht in de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen. Deze voetafdruk is het vertrekpunt om bedrijfsbreed CO₂-uitstoot te reduceren en het effect van maatregelen te monitoren. Het doel is om per verwerkte ton 20% CO₂-uitstoot te reduceren in 2020 in scope 1 en 2, ten opzichte van basisjaar 2014.

Vergeleken met winning uit primaire grondstoffen (ertsen) bespaart het maken van nieuw ferro- of non-ferromateriaal uit gerecycled materiaal (secundaire grondstoffen) tot wel 90% CO₂-uitstoot in de keten. Schroot verwerken kost echter ook veel energie. Meer informatie vindt u in de verslagen van het Energie Management Programma onderaan deze pagina en in ons Maatschappelijk Jaarverslag.

Hieronder een korte uitleg over de verschillende scopes:

  • Scope 1: de directe CO₂-uitstoot veroorzaakt door eigen bronnen, zoals dieselverbruik van overslagkranen en scharen.
  • Scope 2: de indirecte CO₂-uitstoot door opwekking van door ons gekochte en verbruikte elektriciteit en warmte. De CO₂-uitstoot vindt effectief plaats bij de elektriciteitscentrale, maar telt mee in onze voetafdruk.
  • Scope 3: de indirecte CO₂-uitstoot, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van anderen. Denk hierbij vooral aan de uitstoot veroorzaakt door zee- en wegtransport.

Footprint 1e helft 2018

Per saldo nam de CO₂-footprint van Jansen Recycling Group in de eerste helft van 2018 toe met 7,2% bij scope 1 en 2 (gerelateerd aan de omgezette tonnen en ten opzichte van de helft van de emissie over 2017).

In scope 1 nam de CO₂-footprint licht af. Vooral omdat het aardgas als ecogas wordt ingekocht, tegen een emissiefactor van 0. Het brandstofverbruik in machines bleef nagenoeg gelijk. Dit ondanks de toename van 5,4% in tonnage, wat goed is te noemen. Oorzaak is de vervanging van oude kranen door nieuwe, efficiëntere kranen.

In scope 2 nam de CO₂-footprint toe. De oorzaak hiervan ligt met name bij de emissiefactor voor elektriciteit, die behoorlijk is verhoogd (van 526 naar 649 gr CO₂/kWh). Het elektriciteitsverbruik bij Jansen Recycling Group is erg hoog vanwege de machines die er draaien (schaar en kraan). Dit heeft een behoorlijk negatief effect. Onze hoofddoelstelling is om 20% CO₂-reductie te realiseren in 2020 ten opzichte van 2013 (gebaseerd op scope 1 en 2, ten opzichte van het aantal omgezette tonnen aan schroot).

Footprint 2017

In de scopes 1 en 2 veroorzaakten we in 2017 in totaal 190 ton (4,2%) meer CO₂-uitstoot. Dat komt vooral omdat we flink meer tonnen verwerkten. Bovendien verlaadden we door de verhuizing van Rotterdam naar Dordrecht nog circa 5.000 ton materiaal extra, wat leidde tot dubbel kraanwerk.

Opvallend is ook dat we in 2017 meer snijgas verbruikten voor het snijbranden. Bovendien vlogen we in scope 2 meer kilometers; vooral van en naar het Verre Oosten. In scope 3 nam het zeetransport toe, vanwege meer export. Het transport over de weg nam af.

Maatregelen

De belangrijkste maatregel die zal zorgen voor zowel kosten- als CO₂-reductie is de verplaatsing van de non-ferro-activiteiten van Rotterdam naar Dordrecht. Dit leidt tot minder verkeer van personen en materiaal tussen de vestigingen, een efficiënter gebruik van het machinepark en minder energieverbruik door een kantoorpand.

Ook het up-to-date houden van het machinepark een belangrijke factor om zo efficiënt mogelijk te draaien. In 2017 namen we enkele nieuwe overslagkranen in gebruik. De elektrische Liebherr E-944 (Dordrecht) en E-943 (Vlaardingen) draaien al sinds 2013 en besparen ten opzichte van dieselaangedreven kranen per week 1000 liter brandstof en 40% aan CO₂-uitstoot.

Daarnaast neemt JRG actief deel aan Stichting Nederland CO2 Neutraal. Met de sessies van dit initiatief worden nuttige tips, inzichten en reductiemaatregelen ontvangen, die de meest materiele emissie van JRG betreffen: brandstofverbruik van machines.

Graag verwijzen we ook naar ons Energie Management Programma (EMP):

Energie Management Programma 2016

> Energie Management Programma 2017

> Energie Management Programma 2018

SKAO

Jansen Recycling Group is deelnemer aan de CO₂-Prestatieladder, die onder verantwoording valt van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). 

Bezoek ons op de website van de SKOA.

Bel 078 - 652 26 33

Stuur een WhatsApp

Laat een bericht achter