Jansen Recycling Group gaat batterijen in het schroot beboeten!

In steeds meer producten zitten batterijen en accu’s met lithium – ion. Denk aan de elektrische fietsen en auto’s die steeds meer in het straatbeeld te zien zijn. “De verwachting is dat in 2030, 11 miljoen ton lithium batterijen het einde van hun levensduur bereiken”. Circulaire maakindustrie) Deze batterijen kunnen hierna dus niet meer ingezet worden. Om even een vergelijking te maken, 11 miljoen ton batterijen staat gelijk aan 366.666 vrachtwagentrailers.

Veel van deze batterijen eindigen bij het grofvuil of oud ijzer. Terwijl deze eigenlijk gescheiden horen te worden van het product waar de batterijen in zitten. Er wordt te weinig informatie verschaft over het scheiden en wat de gevolgen zijn hier van. Wat gebeurd er namelijk als zo’n batterij ongescheiden bij een metaalrecycler terechtkomt?

Als zo’n batterij niet wordt opgemerkt en wordt bewerkt als “gewoon” schroot kan er een explosie en een enorme brand ontstaan. Deze branden zijn lastig te blussen en er komen schadelijke gassen vrij in de rook. Omwonenden en de infrastructuur in de buurt ervaren hinder door de rook en de lange blustijd. Jaarlijks vinden er tientallen van dit soort branden plaats in Nederland die door scheiden van de batterijen voorkomen kunnen worden. Aangezien er steeds meer producten met lithium batterijen op de markt komen, zullen het aantal branden ook toenemen.

Jansen Recycling Group neemt maatregelen tegen batterijen

Om de kans te verkleinen op brand heeft Jansen Recycling Group de volgende maatregelen genomen.

De acceptatievoorwaarden omtrent batterijen en accu’s zijn aangescherpt. Mochten wij er nu één aantreffen in de vracht van een leverancier, dan krijgt deze een boete. Door dit strengere beleid, maken wij onze leveranciers alerter.

Er  zijn ook strenge richtlijnen voor de veiligheid van onze  werfmedewerkers . Aangetroffen batterijen worden direct in een speciale dichte container opgeslagen waarin een branddetectiesysteem met automatische blusinstallatie is gemonteerd. Maar de beste manier om een brand te voorkomen is het schroot aangeleverd te krijgen zonder deze gevaarlijke batterijen.

De overheid moet in actie komen

De eerste stap ligt bij de bewustwording van de consument of gebruiker. Bij hen moet duidelijk worden wat er gebeurd als zij accu’s en batterijen niet scheiden. De volgende oplossingen zijn door verschillende brancheorganisaties al geopperd:

  • Betere informatievoorziening
  • Batterijen moeten makkelijk te verwijderen zijn uit een product
  • Een nieuw statiegeld beleid omtrent batterijen

De bovengenoemde maatregelen liggen in handen van de overheid. Zij moeten ervoor zorgen dat er meer bewustwording onder consumenten of gebruikers komt en met oplossingen komen voor het recyclen van batterijen. De klok tikt, want er komen steeds meer producten met lithium batterijen en accu’s.,

Werven gesloten in mei m.b.t diverse feestdagen

Met betrekking tot de feestdagen zijn onze werven gesloten. Lees in het nieuws bericht om welke dagen het precies gaat.

Lees meer
Een belangrijk erfstuk is terug bij de Jansen familie

Benieuwd om wat voor soort erfstuk het gaat? Lees dan het artikel!

Lees meer
Werven gesloten in april m.b.t diverse feestdagen (2022)

Met betrekking tot de feestdagen zijn onze werven gesloten. Lees in het nieuws bericht om welke dagen het precies gaat.

Lees meer