CO2-voetafdruk 2016

Jansen Recycling Group reduceert haar CO2-voetafdruk. Het doel is 20% CO2-uitstoot te reduceren in 2020, ten opzichte van 2013. Omdat het verwerkte tonnage hierop sterk van invloed is relateren we de CO2-uitstoot hieraan.

In 2016 stootte Jansen Recycling Group 4.495 ton CO2 uit in scope 1 en 2, dat is 6% minder dan in 2015. De CO2-uitstoot wordt met name veroorzaakt door de schrootscharen en overslagkranen.

Wat sterk van invloed is op de CO2-voetafdruk is de hoeveelheid tonnen die we jaarlijks verwerken. In 2016 hebben we 476.000 ton verwerkt, 60.000 ton (15%) meer dan in 2015. Door toename van het verwerkte tonnage is de CO2-uitstoot per verwerkte ton binnen scope 1 en 2 gedaald met ruim 18%. Als we scope 3 (transport) meetellen is er over het geheel een lichte stijging van 2%. De belangrijkste oorzaak hiervan is meer afzet in het Verre Oosten.  

De voetafdruk wordt geverifieerd door SGS Nederland. Meer informatie op onze pagina van de CO2-Prestatieladder.

Hans Put (67) met pensioen

Na 52 jaar gewerkt te hebben in de schrootbusiness is dat met recht welverdiend.

Lees meer
Deel Scheveningse Pier gelost

Donderdagavond 25 augustus jl. is met een drijvende bok een deel van de Pier van Scheveningen gelost in Vlaardingen.

Lees meer
Concept engineering afgerond!

De concept engineering van de eerste fabriek van PMC is afgerond.

Lees meer