T. +31 78 - 652 26 33

Mijn Jansen: Inloggen Aanvragen

 
 
 

Ontmanteling scheepswrak Jan Breydel

 Ontmanteling Scheepswrak Jan Breydel

Jansen Recycling Group heeft in opdracht het scheepswrak Jan Breydel ontmanteld. Omdat het wrakstuk meer dan 25 jaar op de zeebodem had gelegen, was het ontmantelingsproject zeker een uitdaging.

 

Aanleiding

De Belgische viskotter ‘Jan Breydel’ was op 29 maart 1985 in aanvaring gekomen met het Filippijnse containerschip ‘Arabian Express’. Alle zes opvarenden konden op tijd in een reddingsvlot overstappen, maar de kotter zelf zonk af naar de zeebodem. Meer dan 25 jaar later bleek het schip nog intact op de zeebodem in het Noordzeegebied ‘Noord Hinder’, ter hoogte van Zeeland, te liggen. Dit is een gebied waar meerdere scheepvaartroutes bij elkaar komen.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft onder meer de taak om te zorgen voor veilig vaarverkeer. Doordat zeeschepen steeds groter worden en dus meer diepgang krijgen, werd het noodzakelijk een aantal wrakken in de Noordzee te bergen, die voorheen ongehinderd konden blijven liggen. Door de wrakken te bergen kan een diepere vaargeul en vlottere doorstroming gegarandeerd worden. Boskalis werd gecontracteerd voor het bergen van het wrak.

 

Begin juli 2013 is het wrak gelicht en succesvol ontmanteld bij Jansen Recycling Group in de Koggehaven te Vlaardingen.  

Uitdagingen

Omdat het scheepswrak Jan Breydel al langere tijd op de bodem lag, was het onduidelijk in welke staat het wrak verkeerde. De specificaties van de cargo waren niet volledig en er waren extra risico's zoals de aanwezigheid van accu's, achtergebleven brandstof, oliën, vervuild slib en mogelijk ook asbest.

Deze risico's maakten het tot een extra uitdaging om de Jan Breydel milieuvriendelijk en veilig te ontmantelen. Rijkswaterstaat stelt de eis aan samenwerkingspartners dat deze de risico's beheerst en daarmee Rijkswaterstaat ontzorgt door een adequate ontmanteling te garanderen. Deze garanties dienen onderbouwd te worden door een gedetailleerd plan van aanpak, die Rijkswaterstaat dan ook nauwgezet bestudeerd. 

Rijkswaterstaat hecht sterk aan een gegarandeerde milieuvriendelijke en veilige verwerking en stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen en blijft daarom betrokken bij het ontmantelingsproces en in gesprek over de voortgang.

Tijdens de ontmanteling houden ook instanties als arbeidsinspectie en havenpolitie extra toezicht op de werkzaamheden. Dit vraagt om een goede begeleiding van medewerkers en legt extra druk op de projectleiders.

Voorbereiding op ontmanteling

Voorafgaand aan deze opdracht is een plan van aanpak en een uitvoeringsplan opgesteld, en zijn er een aantal tekeningen met de indeling van de werf gemaakt. Na goedkeuring van deze stukken door Rijkswaterstaat werd de definitieve opdracht ontvangen om de Jan Breydel te ontmantelen.

De ontmantelingswerf in Vlaardingen werd in voorbereiding gebracht. Zo werden kranen en blus-equipment op de juiste positie geïnstalleerd en de pompinstallatie voorzien van extra capaciteit.

Training en Opleiding

Jansen Recycling Group beschikt over een team van goedopgeleide, ervaren medewerkers. Vooraf aan het project werd het team bij elkaar geroepen en vond een debriefing plaats waarin onder meer de indeling op het terrein, de veiligheidsvoorschriften, de regels rondom milieugevaarlijke stoffen en de noodgevallenprocedure is besproken.

Uitvoer

Bij binnenkomst bleek het wrak zwaarder dan voorzien. Het takelen van het wrak bracht veel risico's met zich mee, wat de reden is dat er is gekozen voor ontmanteling op de barge.

ontmanteling Jan Breydel

Tijdens de ontmanteling kwam een aanzienlijke hoeveelheid olie vrij, terwijl
dit niet was voorzien in de uitgevoerde surveys en de aangeleverde specificaties. Door direct en adequaat handelen werd olie in de haven voorkomen. De Havenpolitie en Rijkswaterstaat keken constant mee, zelfs vanuit de lucht werd er meegekeken naar het ontmantelingsproces. 

Resultaat van het ontmantelingsproject

Jansen Recycling Group kijkt tevreden terug op het project. De goede voorbereidingen hebben ertoe geleid dat er veilig en milieuvriendelijk is ontmanteld. Het team is verder ervaren geraakt in het voorbereiden en uitvoeren van grote ontmantelingstrajecten.

Peter Roest
Meer weten?

Jansen Recycling Group is specialist wanneer het gaat om ontmantelingsprojecten.
Voor meer informatie, neem contact op met Peter Roest

Meer weten over Jansen Recycling Group?

Bekijk onze brochure:Info-centrumMeld je aan voor onze nieuwsbrief:
Jansen Recycling Group
v. Leeuwenhoekweg 21
3316 AV Dordrecht

T. +31 78 - 652 26 33 info@jansengroup.com trade@jansengroup.com